Partnerne bag projektet

Partnerne bag projektet Bæredygtighed hos SMV’er er Industriens Fond, VIA University College, Industrisamarbejdet mellem IAK og Fremstillingsindustrien (en del af DI) samt erhvervsnetværket Green Network. Til sammen har partnerne en bred teoretisk og praktisk erfaring med bæredygtighed i små og mellem store virksomheder.

 

 


Green Network

Green Network er samarbejdspartner og den anden hovedaktør i projektet Bæredygtighed hos SMV’er og bidrager med en stor praktisk, operationel og strategisk viden om bæredygtighed samt et bredt kendskab til SMV’er.

 

Green Network A/S er et CSR videns- og træningscenter, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst hos sine partnervirksomheder. Green Network er i dag Danmarks førende udbyder af viden, udvikling og træning i CSR- og bæredygtighedsprocesser hos danske virksomheder

 

Green Network har eksisteret siden 1994 og har omkring 150 partnervirksomheder, som tæller både private virksomheder samt erhvervsorganisationer og kommuner i Trekantsområdet.

 

For mere information se www.greennetwork.dk

partner-i-BISMV

 

 

VIA University College

VIA University College, VIA Erhverv er en af hovedaktørerne og projektejer på projektet Bæredygtighed hos SMV’er, og leder og administrerer derfor projekteret. Derudover bidrager VIA med en faglig ekspertise samt en stor teoretisk viden om bæredygtighed og forsknings relevant erfaring.

 

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole, med over 40 videregående uddannelser på 8 campusser i Region Midtjylland.

 

Gennem forskning og udvikling sikre VIA høj kvalitet og ny viden i deres uddannelser og i det Danske samfund. VIAs forskning er primært anvendt forskning og laves i tæt samarbejde med private og offentlige partnere.

 

For mere information se www.via.dk

partner i BISMV  

 

 

 

Industrisamarbejdet

Industrisamarbejdet er et sekretariat som udspringer af et samarbejde mellem fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere København.

 

Industrisamarbejdet har omtrent 1350 medlemmer, som primært beskæftiger sig med fremstilling og produktion, og som repræsenterer de industrier der arbejder med metaller, maskiner, tekniske komponenter og rå materialer.

 

Industrisamarbejdet bidrager med rekruttering og formidling samt stiller deres netværk til rådighed.

 

For mere information se www.di.dk

partner i BISMV

Industriens Fond

Industriens Fond er en privat og uafhængig fond, som arbejder for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

 

Fonden støtter projekter, som falder inden for områderne; viden, kompetencer, iværksætteri og innovation samt globalisering og åbenhed. 
Industriens Fond har bevilliget over knap 1. mio. kr. til projektet Bæredygtighed hos SMV’er.

 

For mere information se www.industriensfond.dk.

partner i BISMV
To Top